wiki:p5r:5.coop相关:3.礼物赠送列表

礼物名称购入店铺
宇治抹茶布丁涩谷地下商城 高级超市 大正屋
宇治抹茶布丁电视购物
松露巧克力涩谷地下商城 高级超市 大正屋
蜂蜜蛋糕涩谷地下商城 高级超市 大正屋
花篮新宿花店(夜间营业)
花浴玫瑰新宿花店(夜间营业)
星型手镜新宿花店(夜间营业)
桌上迷你仙人掌新宿花店(夜间营业)
品牌香水涩谷地下商城 化妆品店
高级熏香套装涩谷地下商城 化妆品店
深红口红涩谷地下商城 化妆品店
四茶亭轩助落语全集涩谷地下商城 CD店
古典全集豪华版涩谷地下商城 CD店
KGB49精选集涩谷地下商城 CD店
腕部加重袋涩谷地下商城 运动商品店
运动墨镜涩谷地下商城 运动商品店
和风包书皮涩谷地下商城 和风杂货屋
玻璃花瓶涩谷地下商城 和风杂货屋
樱花扇子涩谷地下商城 和风杂货屋
心形戒指涩谷地下商城 宝石店
银质手环涩谷地下商城 宝石店
心形项链涩谷地下商城 宝石店
黑色马克杯新宿家具杂货店
厨房套装新宿家具杂货店
48面魔方新宿家具杂货店
成人智慧轮新宿家具杂货店
弹性坐垫新宿家具杂货店
单车模型秋叶原宅品店
当地角色周边秋叶原宅品店
偶像胸章秋叶原宅品店
龙刀钥匙环秋叶原宅品店
复刻版钢笔秋叶原宅品店
最新扫地机器人秋叶原家电量贩店
最新数码相机秋叶原家电量贩店
最新美颜器秋叶原家电量贩店
高性能电动牙刷秋叶原家电量贩店
超噪音闹钟秋叶原家电量贩店
桌上熏香机秋叶原家电量贩店
廉价美味棒涩谷中央街打折商店
当地杯面套装涩谷中央街打折商店
万能维他命剂涩谷中央街打折商店
水彩明信片吉祥寺文具店:三津八文具
牛皮笔盒吉祥寺文具店:三津八文具

理论上每次只能购买一次增加好感的礼物,但除此之外,在电视购物的时候也可以批量购买礼物。详情如下:

1、健康化妆礼包(14800日元,5月15日)

包含桌上熏香机与万能维他命剂;

2、和风礼物套装(3980日元,5月29日)

包含桌上樱花扇子、龙刀钥匙环与宇治抹茶布丁;

3、大忙人支援礼包(9980日元,6月19日)

包含桌上超噪音闹钟与最新美颜器;

4、花之礼套装(2980日元,8月14日)

包含玻璃花瓶与花篮。

送礼所获得的好感度:送的礼物若让姑娘非常满意,则好感度 + ♪3,若是差强人意,则好感度+♪2。

当持有对应的 Persona 时会额外+ ♪1,每次最高提升 ♪3 的好感度。

女性角色/礼物新岛真奥村春高卷杏佐仓双叶御船千早武见妙川上贞代大宅一子东乡一二三芳泽霞
心形戒指♪3♪3♪3♪3♪3♪3♪3♪3♪3♪3
银质手环♪2♪2
廉价美味棒♪2♪3
当地杯面套装♪2♪3♪2♪2
万能维他命剂♪2♪2♪2♪2♪3♪2
品牌香水♪3♪2♪2
高级熏香套装♪2♪2♪2♪2♪3♪3
深红口红♪2♪2♪2♪3
和风包书皮♪2♪2♪2♪2♪3
玻璃花瓶♪2♪2♪3♪2
樱花扇子♪3♪2♪2♪2
宇治抹茶布丁♪3♪2♪2♪2
宇治抹茶布丁♪2♪3♪2♪2♪2
松露巧克力♪3♪2♪2♪2♪2
腕部加重袋♪2♪3♪2
运动墨镜♪2
桌上迷你仙人掌♪2♪2♪3♪2♪3
花篮♪2♪3♪2♪2♪2
花浴玫瑰♪2♪2♪3♪2♪2♪3♪3
星型手镜♪2♪2♪3♪2
黑色马克杯♪2♪2♪3♪2♪2♪2
厨房套装♪3
48面魔方♪2♪2♪3♪2
成人智慧轮
弹性坐垫
最新扫地机器人♪2♪3♪3♪2
最新数码相机♪2♪3♪3
最新美颜器♪3♪2♪3♪3
高性能电动牙刷♪2♪3♪2♪3♪2
超噪音闹钟♪2♪2♪2♪2♪3♪3
桌上熏香机
单车模型♪3♪2♪2
当地角色周边♪2♪2♪3♪2♪2
偶像胸章
龙刀钥匙环♪2♪3♪2
复刻版钢笔♪2♪2♪3♪2
水彩明信片♪2♪3♪2♪2♪2
牛皮笔盒♪2♪2♪2
男性角色/礼物喜多川祐介佐仓惣治郎坂本龙司明智吾郎岩井宗久织田信也丸喜拓人
心形戒指♪2
银质手环♪3♪3♪3♪3♪3♪3♪3
廉价美味棒♪2♪3♪3♪3
当地杯面套装♪2♪3♪2♪2♪2
万能维他命剂♪3♪3
品牌香水♪2
高级熏香套装♪3♪2
深红口红
和风包书皮♪2
玻璃花瓶♪2
樱花扇子♪3
宇治抹茶布丁♪3♪3
宇治抹茶布丁♪3♪3
松露巧克力♪3♪1♪2
腕部加重袋♪3♪2♪2♪2
运动墨镜♪3♪2♪2
桌上迷你仙人掌♪3
花篮♪2
花浴玫瑰
星型手镜
黑色马克杯♪2♪2
厨房套装♪2♪3
48面魔方♪2♪2♪3♪3♪3
成人智慧轮
弹性坐垫
最新扫地机器人♪3♪3♪3♪3♪3
最新数码相机♪2♪2
最新美颜器♪3
高性能电动牙刷♪2♪3♪3
超噪音闹钟♪2♪2♪2♪3
桌上熏香机
单车模型♪2♪2♪3
当地角色周边♪2
偶像胸章
龙刀钥匙环♪3♪2♪3
复刻版钢笔♪3♪2♪3
水彩明信片♪3♪2
牛皮笔盒♪3♪2♪2

该主题尚不存在

您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。

  • wiki/p5r/5.coop相关/3.礼物赠送列表.txt
  • 最后更改: 2022/08/21 20:18
  • wu